Extension Logo
Extension Logo
University of Minnesota Extension
https://extension.umn.edu

Extension is expanding its online education and resources to adapt to COVID-19 restrictions.

Help keep your grocery store safe (Somali-English)

Talo bixin ku socoto somalida ka ganacsata dukaamada rashinka, si ay uga hortagaan cudurka coronafayras (COVID-19)

Hirgalinta talaabooyinka kala fogaanta bulshada

 1. Shaqaalaha jooga goobtooda shaqada waa in ay kala fogaadaan 6 ilaa iyo 8 feet. 
 2. Waa in Qorshe loo sameeyo shaqaalaha si aysan mar u soo wada galin shaqa.
 3. Markasta u ogolow tiro kooban oo macaamisha kamid in ay kujiraan gudaha waqtiga kooban aad siisay si loo taxadaro.
 4. Rakibida aalad u dhaxayso maqalhayaha iyo macaamiisha waa arin aad u wanagsan.
 5. Macaamisha laynka ku jirta ee u taagan bixinta waa in ay kala fogaadaan 6 ilaa iyo 8 feet, baqaarada qaarkood waxay sameeyeen calaamado ay dhulka ku qoreen kana caawinayso macaamisha in ay ogadaan kala fogaanshaha. 
 6. Ugadig in aan la-isku salaamin gacmaha, oo afka la-iska salaamo.

Dadka xanuunsanaya/buka

 1. Shaqaalaha kuwa ay ka muuqato calaamadahan (sida qandho, gufac iyo neefta oo ku xidhanta) ama ku yaraato waa in ay guryahooda joogaan, hadii ay dhacdo in qof calaamadahaas leh uu yimaado goobta shaqada waa sida ugu dhaqsaha badana guriga loogu diraa.
 2. Goodbaha qaarkood shaqaalaha waxaa laga cabiraa heerkulka jirka iyadoo la fiirinaayo in qandho hayso iyo kale, inkastoo ay dhici karto in aad qabto xanunka cronafayras adigoon gandho lahayn.
 3. Hadii qof shaqaalaha kamida uu gurigooda joogo qof xanuunkaan qaba ama xiriir dhaw la leh qof xanuun kaan qaba waa in uusan imaanin shaqa, ilaa uu ka dhamaysto 14 maalmood oo karantiil ah, sababta oo ah waxaad ahaan kartaa qof qaba xanuunka adigoon wax calaamad ah kaa muuqan.

Recommendations for grocery stores to protect against COVID-19

Implement social distancing measures

 1. Employees at the worksite should be at least 6-8 feet apart.
 2. Stagger work schedules.
 3. Allow a limited number of customers into the store at any given time, to prevent crowding and inability to maintain social distancing. 
 4. Installing physical barriers (plexiglass panels) at cash registers between cashiers and customers is fine. 
 5. Customers lining up to pay should maintain at least 6-8 feet from each other. Some stores put tape marks on the floor to help customers know how far apart to stand. 
 6. Discourage handshaking. Greetings can be done verbally. 

People who are sick

 1. Employees who appear to have symptoms (i.e., fever, cough, or shortness of breath) should not come to work and stay home. Immediately send home anyone who has symptoms. 
 2. Some employers have been measuring temperatures, and it is a concern if you have a fever. However, you can have coronavirus infection without developing a fever. 
 3. Employees who have a sick family member at home or who have had close contact with someone who is sick should not come to work until after they have completed a 14 day quarantine period. This is because you can be infected before you develop symptoms.
   

Reviewed in 2020

Share this page:

© 2021 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved. The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.